بازی کودک و پدر

فارسی
براساس پژوهش های صورت گرفته، پدران از طریق بازی بر ‌فرزندان خود تاثیر می‌گذارند و در قیاس با مادران، ‌بازی‌هایی را با فرزندان خود انجام می‌دهند که فعالیت و ‌هیجان بیشتری دارد. طیف بازی پدران گسترده‌تر، خلاقانه‌تر ‌و متنوع‌تر است.‌
‌کودکانی که با پدرانشان بازی‌ های حرکتی می‌کنند، روابط ‌بهتری با همسالانشان دارند. پدران می توانند با کلمات ‌ساده‌ای چون «آفرین»، «می‌دانستم که می‌توانی» موفقیت ‌کودک در بازی را به نحو مطلوب خود پیش ببرند. بازی پدر ‌در موفقیت و یا شکست در مدرسه و مهارت‌های ارتباطی ‌کودک موثر می باشد. 

تماس با ما

کارخانه: ۴۶۸۸۱۰۰۱ - ۴۶۸۸۱۸۳۲ (۰۲۱)

فکس: ۸۹۷۸۵۱۹۸ (۰۲۱)

فروش: ۰۹۱۲۶۹۸۴۹۳۲

پیامک: ۵۰۰۰۱۷۸۷

کد پستی: ۳۳۵۴۱۷۶۴۸۶

info@nowbaveh.com

تهران، شهرک صنعتی اسماعیل آباد( شهرقدس)، بلوار صنعت یکم، پلاک ۱